Polistirenhammaddesinin, subuharı ile teması sonucu,hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gazının granülleri şişirmesi ve birbirlerine yapıştırması sonucu meydana gelmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde levha olarak üretilebilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Ürün Özellikleri

İzocam İzopor Üretimi
• Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
• TS EN 13163 Standardına tabi İzocam İzopor ürünler, Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE
işareti taşımaya haizdir.
Genel Bilgiler
• Isı iletkenlik beyan değeri (10°C’de)
0,033 < λ ≤ 0,045 W/mK’dir.
• Isı iletkenlik değerine bağlı olarak İzocam İzopor ürünleri 035
ve 040 ısı iletkenlik gruplarındadır.
• Su buharı difüzyon direnç faktörü µ = 20-100’dür.
• Kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır.
• Kapiler emiciliği yoktur.
• Asit ve baz kimyasallara dirençli olmasına karşın, baca gazları,
metan grubu gazları, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu
kimyasallara karşı hassastır.
• Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan
güneş ışınlarından korunmalıdır.
• TS EN 13501-1’e göre E sınıfındadır.

Dökümanlar

Broşür İndir