Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişik kenar ve yüzey şekillerinde levha olarak üretilebilmektedir. Isı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır

Ürün Özellikleri

İzocam Foamboard Üretimi
• Bureau Veritas tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
• TS EN 13164 Standardına tabi İzocam Foamboard ürünler,
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde
CE işareti taşımaya haizdir.
Genel Bilgiler
• Isı iletkenlik beyan değeri (10°C’de)
0,030 ≤ λ ≤ 0,035 W/mK’dir.
• Isı iletkenlik değerine bağlı olarak İzocam Foamboard ürünleri
030 ve 035 ısı iletkenlik grubundadır.
• Su buharı difüzyon direnç faktörü µ = 90-100’dür.
• Kullanım sıcaklığı -50/+75°C aralığındadır.
• %100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup
bünyesine su almamaktadır.
• Kapiler emiciliği yoktur.
• Basma dayanımı çok yüksektir.
• Asit ve baz kimyasallara dirençli olmasına karşın, baca gazları,
metan grubu gazları, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu
kimyasallara karşı hassastır.
• Güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır. Doğrudan
güneş ışınlarından korunmalıdır.
• TS EN 13501-1’e göre E sınıfındadır.

Dökümanlar

Genel Bilgi İndir
Teknik Bilgi İndir
Broşür İndir